• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • ซิงคูล่าร์

  ซิงคูล่าร์ เป็นสารอาหารเข้มข้น เหมาะสำหรับพืช ช่วงสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้พืชปรับตัวได้เร็ว ไม่มีการหยุดชะงักการเจริญเติบโต ช่วงอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด

  ซิงคูล่าร์ กระจายตัวในน้ำได้ทันที พืชสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเช่นกัน

  เหมาะสำหรับพืชผัก ไม้ดอกไม้ผล ทุกชนิด


  อัตราการใช้ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 500 ซีซี ใช้พ่นได้ 12ไร่

  ราคา 250 บาท ขนาดบรรจุ 500 ซีซี


  นี่คือตัวอย่างจริงของพืช ที่ใช้ซิงคูล่าร์ในช่วงหนาวจัด


  นี่คือตัวอย่างจริงของพืช ที่ใช้ซิงคูล่าร์ในช่วงหนาวจัด