• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • ซุปเปอร์ฮอร์โมน

  ซุปเปอร์ฮอร์โมน นี่คือสุดยอดฮอร์โมน พืชที่แคระแกรน ไม่โต ทรุดโทรมหลังจากการเจ็บป่วย หรือถูกแมลงโจมตี ให้เอาตัวนี้ไปฉีดพ่น เพียง 2 ครั้งพืชจะกลับมาเติบโตสมบูรณ์ทันตาเห็น

  ซุปเปอร์ฮอร์โมน ผลิตด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เป็นน้ำใส ดูดซึมได้ทุกส่วนของพืชทำให้พืชหาอาหารเก่งกว่าปกติ จึงกลับมาโตอย่างรวดเร็ว

  เหมาะสำหรับไม้ดอก ไม้ผล พืชกินใบ ทุกชนิด


  อัตราการใช้ 25 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  ราคา 480 บาท ขนาดบรรจุ 1000 ซีซี ฉีดพ่นได้ 10ไร่

  นี่คือตัวอย่างข้าว 2 แปลง แปลงที่1 ป่วยเป็นโรค หลังจากให้ยารักษาจนหายแล้ว ฟื้นฟูด้วย ซุปเปอร์ฮอร์โมน ในแปลงที่2ข้าวเริ่มเจริญเติบโตใหม่