• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation

 • ปฏิวัติเขียว�ข้าว�

  คนทั่วไปรู้จักแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ.1750 ถึง ค.ศ.1850 ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี่ มาใช้ในอุตสาหกรรม อันเป็นผลให้ รายได้ประชากรสูงขึ้น 10เท่า จำนวนประชากร สูงขึ้น 6 เท่า และที่เรียกว่าปฏิวัติเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืน ขยายใหญ่โต อย่างที่ไม่เคยมีมากก่อน

  ปฏิวัติเขียว คำว่าเขียวหมายถึงเกษตร เชื่อว่า อีกหลายคนยังไม่รู้ว่า กำลังจะเกิดการปฏิวัติเขียวขึ้น โดยโครงการแรก เป็นการปฏิวัติเขียว�ข้าว�

  ความจำเป็นที่ต้องปฏิวัติเขียว�ข้าว� เพราะ ในอีก 30-40ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคน นักวิทยาศาสตร์เล็งเห็นว่า หากระบบการผลิตอาหารของโลก มีอัตราเพิ่มเท่าปัจจุบัน โลกจะเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างรุ่นแรง และข้าวจะมีบทบาทหลักที่จะสามารถเลี้ยงประชากรโลกได้

  รายงานข่าวจากเอเอฟพีอ้างรายงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารเนเจอร์จีเนติกส์ ระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ได้หาลำดับพันธุกรรมหรือถอดจีโนมพันธุ์ข้าวแอฟริกา และมะเขือเทศป่า โดยมีเป้าหมายเพื่อรับมือกับประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 7.1 พันล้านคนเป็น 9 พันล้านคน ในปี 2050 ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักชีววิทยาที่ต้องผลักดัน ให้เกิดการ �ปฏิวัติเขียว� ด้วยการสร้างพืชไร่ที่มีผลผลิตมากกว่าเดิม 2-3 เท่า โดยใช้ทรัพยากรอย่างน้ำ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงน้อยลง

  ขอย้ำว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์ จะทำให้ข้าว มีผลผลิตสูงขึ้น 2-3 เท่า อีกทั้ง จะทำให้ใช้น้ำ ใช้ยาฆ่าแมลงลดลง

  เพราะฉะนั้น เกษตรกร นักวิชาการเกษตร ที่มุ่งเพียงแค่ ผลิตข้าวให้ได้ไร่ละ 1 ตัน หรือ 1.5 ตัน แล้วคิดว่าเป็นความสำเร็จนั้น จึงต้องคิดใหม่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างใกล้ชิด

  โดย นายเกษตรดี
  26 สิงหาคม 2560