• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation

 • ทำไมชาวนาจึงเป็นหนี้?

  เป็นที่รู้กันอย่างทั่วถึงว่าชาวนาเกือบ 100% ต่างมีหนี้สิน ที่จะเรียกว่า หนี้ล้นแทบทุกครัวเรือน รัฐบาลต้องมาแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรแทบทุกยุคทุกสมัย และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ธกส.เพิ่งประกาศปลดหนี้ให้เกษตรกรบางส่วน

  ลองวิเคราะห์กันโดยเอา ชาวนา ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นตัวอย่างแล้วดูว่า "ทำไม ชาวนาจึงเป็นหนี้?"


  จากภาพ ราคาข้าวย้อนหลัง 7 ปี ข้อมูลจากภาพ คำนวณหาค่าเฉลี่ยราคาข้าวเปลือก 7 ปี ได้ที่ราคา 9828.57 บาทต่อตัน

  ต้นทุนการทำนาต่อไร่ ซึ่งมีหลากหลายข้อมูลมากมีตั้งแต่ 4500-6500 บาท ขอคิดที่ค่าเฉลี่ย 5500 บาท ต่อไร่
  ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ มีตั้งแต่ 500 กิโลกรัม ไปจนถึง 1100 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 700 กิโลกรัม

  รอบการทำนาต่อปี นาชลประทาน มีอยู่ 28% ทำนาได้เฉลี่ยต่อปี 2.5 ครั้ง ที่เหลือเป็นนานอกเขตชลประทาน ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง
  เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมทั้งประเทศ ชาวนาทำนาได้ 1.42 ครั้งต่อปี

  เพราะฉะนั้นจากข้อมูล ถ้าชาวนามีนา 1 ไร่ ทำนาเฉลี่ยได้ไร่ละ700กิโลกรัม จะได้เงิน = 6880 บาท
  เหลือกำไรต่อไร่ 6800-5500=1300 ต่อไร่
  ถ้าทำนาเฉลี่ย ได้ 1.42 ครั้ง ต่อปี จะมีรายได้ ต่อที่นา 1 ไร่ อยู่ที่ 1846 บาท ต่อไร่

  สมมุติว่า มีชาวนาคนหนึ่ง มีที่นา 100 ไร่ นี่ยกตัวอย่างเศรษฐีย่อยๆ ซึ่งแทบไม่มีในหมู่คนทำนาเลยนะ คนมีที่นา 100ไร่ ถ้าไร่ละ 100000 บาท มูลค่าสินทรัพย์ก็ 10 ล้านบาท

  ชาวนาคนนี้จะมีรายได้ต่อปี 100ไร่x1846บาท = 184,600 บาท ถ้าทำงาน 2 คน สามี ภรรยา จะมีรายได้ต่อคน(แบ่งครึ่ง) ที่ 92300 บาท หรือต่อเดือน 7691.67 บาท

  ผลตอบแทนการลงทุนต่อสินทรัพย์ 1.85%

  คำถาม...คนมีที่นา 100 ไร่ มีรายได้ต่อเดือน 7691.67 บาท นี่ถือว่ามีรายได้สูงหรือต่ำ?
  คำถามที่2... แล้วชาวนาที่ไม่มีที่นา หรือมีที่นาแค่10ไร่ 20ไร่ จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร?
  คำถามที่3....ถ้าชาวนามีลูกต้องส่งเรียน คิดว่ารายได้จะคุ้มกับรายจ่ายหรือไม่?

  จากคำถามทั้ง3 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ชาวนาจะเป็นหนี้

  ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่า ทำไม ชาวนาจึงยากจน เป็นหนี้ บ้านเมืองเราบริหาร กำหนดวิสัยทัศน์ด้านเกษตรมาผิดตั้งแต่ต้น ตัวอย่างที่เห็นไม่นานมานี้ คือเรื่องยาง เดิมเราปลูกภาคใต้อยู่ 9 ล้านไร่ รัฐบาลหนึ่งเห็นว่าจีนกำลังขยายอุตสาหกรรม จึงส่งเสริมให้ปลูกทั่วประเทศ ถึง 22 ล้านไร่ ในขณะที่จีน วางวิสัยทัศน์ว่า มีความต้องการยางในแผน 11-15 อยู่ที่ 14 ล้านไร่ จึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 7 ล้านไร่ หรือ 50% ของความต้องการในประเทศ เพราะคิดว่า ถึงอย่างไรก้สามารถรับซื้อได้หมด ในขณะที่ไทยกำลังการผลิตสูงกว่าความต้องการตลาด 4 เท่าในปัจจุบัน

  โดย นายเกษตรดี
  29 เมษายน 2558