• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation

 • เอลนีโญ่ เกษตรกรต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

  เอล นิโญเป็น ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่กระแสน้ำอุ่นพัดมาแทนที่กระแสน้ำเย็นใน บริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ทำให้กระแสน้ำเย็นด้านล่างไม่สามารถหมุนวนขึ้นมาที่ บริเวณพื้นผิวทะเลได้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลจึงสูงขึ้น

  ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนรายงานว่า เอลนิญโญขนาดใหญ่ และขนาดกลางอาจจะเกิดขึ้นในจีน ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิลดต่ำลง และมีฝนตกทางตอนใต้ของจีน รวมถึงเกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของจีนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และจะทำให้เกิดน้ำค้างแข็งเร็วขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

  จากวิกฤตของจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2557 นี้เกษตรกรไทย ควรพลิกวิกฤตของจีนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาส

  วิกฤตของจีนที่ได้รับผลกระทบจาก เอลนีโญ่ ต้องกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างแน่นอน และเมื่อจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ย่อมกระทบต่อปริมาณสินค้าเกษตรในตลาดโลก ส่งผลให้ขาดแคลน ราคาสินค้าเหล่านั้นย่อมสูงขึ้นตามหลักเศรษฐศาสตร์ดีมานด์ซัพพลาย

  สินค้าเกษตรของจีนที่ส่งออกไปยังตลาดโลกได้แก่ ข้าว,ข้าวโพด,ข้าวสาลี,มันฝรั่ง,ข้าวฟ่าง,ถั่วลิสง,ชา,กระเทียม

  เมื่อเอาสินค้าเกษตรส่งออกจีนมาจับคู่กับการผลิตทางการเกษตรของไทย จะได้ ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วลิสง ชา กระเทียม นั่นหมายความว่าผลิตผลทางการเกษตรเหล่านี้ มีโอกาสขยับราคาขึ้นในช่วงปลายปีนี้

  เพราะฉะนั้น ข้าวที่ราคากำลังตกต่ำอย่างมากในช่วงนี้ผลผลิตนาปี ที่จะออกปลายปี ย่อมมีโอกาสได้ราคา

  ข้าวโพด ถั่วลิสง กระเทียม แนวโน้มราคาย่อมมีโอกาสเช่นกัน

  เกษตรกร ที่กำลังวางแผนปลูกข้าวนาปี ที่ฝนมาช้า ควรจะเพิ่มปริมาณการปลูก

  ข้าวโพดที่ลงมือปลูกแล้วดูแลรักษาให้ได้ปริมาณมากที่สุด

  กระเทียมที่จะปลูกอีก3เดือนข้างหน้า ใครที่ปลูกน้อยควรเพิ่มปริมาณ

  โดย นายเกษตรดี
  8 กรกฎาคม 2557

  อ่านบทความย้อนหลัง