• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation
 • เกษตรกรไทยต้องดูข่าวและคิดให้เป็น

  ผมคลุกคลีกับเกษตรกรมาอย่างยาวนาน เมื่อได้สนทนากัน
  คำถามแรกของผมคือ ปลูกอะไร
  เกษตรกรตอบว่า ปลูกข้าวโพด
  ผมถามต่อว่า ปลูกเท่าทุกปีหรือมากกว่า
  เกษตรกรตอบว่า ก็เท่าๆกันทุกปีนั่นแหละ
  ผมถามต่อว่า ทำไมจึงปลูกเท่าๆกันทุกปีล่ะ
  เกษตรกรตอบว่า ก็เคยทำอย่างนี้ทุกปี
  ผมถามต่อว่า คิดว่า ราคาเป็นอย่างไร ซึ่งร้อยทั้งร้อยตอบว่า �ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไร

  ปัจจุบัน เกษตรกรต่างก็มีสื่อให้ติดตามแทบทุกหลังคาเรือนทั้งโทรทัศน์ ทั้งหนังสือพิมพ์ แต่เกษตรกรหรือจะพูดว่าคนไทยเลยก็ได้ ไม่รู้วิธีหาประโยชน์จากสื่อเหล่านั้นเลย

  เราดูข่าว แบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เรียกว่า ไม่มีอะไรค้างไว้ในสมองให้เป็นประโยชน์ได้เลย รัฐไม่เคยให้ความรู้ปลูกฝังตรงนี้ ครูไม่เคยสอนเด็ก อีกทั้งครูเองก็ยังไม่รู้

  อาทิเช่น ข่าวบอกว่า เกิดพายุทอร์นาโดถล่มอเมริกา ปีนี้3ละะลอกแล้ว
  ถ้าเกษตรกรคิดเป็นและมีความรู้พื้นฐานเพียงพอซึ่งความรู้นี้ก็เอามาจาก ข่าวนี่แหละ ก็จะรู้ว่า อเมริกาคือผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อโดนพายุอย่างนี้ ผลผลิตข้าวโพดในตลาดโลกจะลดลงทำให้ข้าวโพดบ้านเราราคาดีขึ้น

  ถ้าเกษตรกรไทย คิดได้ ใช้ข่าวให้เป็น ชีวิตก็จะเกิดการวางแผน มีการบริหารจัดการมากขึ้น ผู้ปลูกข้าวโพด ถ้ารู้ว่าปีนี้ผลผลิตของโลกเพิ่มขึ้น ราคาจะตกต่ำ ก็จะปลูกข้าวโพดลดลงเพื่อลดความเสี่ยง แล้วเอาพืนที่ๆเหลือไปปลูกพืชตัวอื่น

  เกษตรกรไทย จะมีซักกี่คนที่รู้ว่า ผลผลิตปี 2556 นี้มีพืชที่มีแนวโน้ม"ราคาดี"ได้แก่
  1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  2. ถั่วเหลือง
  3. สับปะรดโรงงาน
  4. กาแฟ
  5. กระเทียม
  6. หอมแดง
  7. หอมหัวใหญ่

  พืชที่มีแนวโน้มราคา"ไม่ดี" ได้แก่
  1. ข้าวนาปี
  2. มันสำปะหลัง
  3. อ้อยโรงงาน
  4. ปาล์มน้ำมัน
  5. ยางพารา
  6. มันฝรั่ง
  7. พริกไทย

  โดย นายเกษตรดี
  25 สิงหาคม 2558

  อ่านบทความย้อนหลัง